םורים- זמן מיחוד לאהבת ישראל [#11903]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

התחושה היא שפורים הוא זמן מיחוד לאהבת ישראל, יותר משבת וכל החגים. מה הסיבה לכך.

תשובה:

בפורים קבלו את התורה מ"אהבת" הנס, כלשון רש"י. וכן הגזירה הייתה באופן להשמיד לאבד ולהרוג את "כל היהודים", ולשם כך בהצלה כתיב לך כנוס את "כל היהודים", ולכך בהצלה נעשה חיבור של כולם. ולכך המצוה של משלוח מנות. ועיין אמרי אמת, פורים, תרפ"ג, ד"ה קבעו.