מחלוקת בין החסידים למתנגדים [#11881]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

שלום רב,

ראשית אודה לרב על שיעוריו המחיים והנפלאים!
רציתי לשאול את הרב, האם המחלוקת בין החסידים למתנגדים היא מחלוקת בעצם, כמו למשל שמאי והלל, או על רקע של טעות בהבנת אחד הצדדים, (למשל כמו שחב’ד אומרים שהגאון לא שמע טענת הבעל התניא, ואילו שמע לא חלק וכדו’),
והאם בימינו יש מניעה מצד ‘אל תטוש תורת אמך’ ללמוד את ספרי אחד הצדדים,
והאם יש נפק”מ מעשית בין השניים,
והאם היעד בעבודת ה’ הוא זהה אצל כולם והמחלוקת היא רק בדרך להגיע אל היעד או שגם היעד הוא שונה, ואם כן כיצד על כל אחד לנהוג, האם הרגשת הלב מספקת או שצריך ללכת על פי מסורת או בירור שיכלי ככל שאדם קטן יכול להכריע בין הרים גדולים?
בברכה

תשובה:

שורשים שונים. עיין בהרחבה בספר שאל לבי, חלק א’, מדור דרכי העבודה, מוסר וחסידות, עמ’ נ”ה, ואילך.

ועל כל אחד לברר את חלקו, את שורשו.