נצח [#11905]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

הרב כותב שההויה והנצח קשורים זה בזה. והיינו שההויה מכרחת את הניצוח של כל המפריעים. יישר כוח להרב שליט”א שהאיר את עיני בזה. אבל מה עומק הנקודה שבהויית האדם טמון ניצוח כל המפריעים.

תשובה:

כי בבחינת הויה, אין כח שיכול להתנגד לעצם קיומו, ולכך בתולדת הארה זו מונח ניצוח כל המפריעים.