ספקות [#11853]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

iאיך יודעים ההבדל בין ספקות שנובעות מיראת שמיים לבין שאלות שנובעותמ מנרווים?

תשובה:

אם בסוף מביא לידי שמחה! ספק לתתא או זה או זה, ספק לעילא, “ירא שמים יוצא ידי שניהם” (ושורשו ברדל”א ששם זה גם זה וגם זה, וכמ”ש הרמח”ל בקל”ח). ודבק בשלמות, של זה וגם זה. וכך היה דרכו של הרב מבריסק, שאחר שעשה את המוטל עליו, נעשה רגוע ושלו ושמח!