עוד בענין ג’ צורות בבריאה [#11812]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א

בשאלה מספר: #9991 שאלתי את הרב בענין מה שכתב באחת התשובות בספר ‘שאל ליבי’ בזה”ל:

“ישנם ג’ צורות שורשיות בבריאה, ולפ”ז הגדרת מהות העבודה וצורתה.
א. עיגולים, עיגול בתוך עיגול, והעיגול החיצון גדול מכולם. והעיגול התיכון קטן מכולם. ולפ”ז צורת העבודה לצאת מעצמו להיקף גדול יותר. ומצד כך הגדרת העבודה ביטול.
ב. צורת השתלשלות, שלשלת, מרום כל המעלות, עד שפל המדרגות. ומצד כך צורת העבודה לעלות מעלה מעלה. והוא הגדרת בן עליה.
ג. צורת הלבשה. שתחתון מלביש את העליון, כצורת גלדי בצלים. והפנימי יותר משובח יותר. ומצד כך צורת העבודה להיכנס יותר ויותר פנימה. ועל כן צריך האדם לזהות לפי שורש נפשו מה עיקר עבודתו. ע”כ.

והרב ענה לי כיד ה’ הטובה עליו כנגד מה תפיסות אלו מכוונות.

והנה עתה שמעתי את דרשת הרב על פורים, שהרב ביאר שישנם ג’ אופנים כיצד אור האין סוף מתגלה בתוך החלל, א. רשימו. ב. קו. ג. אור האין סוף המקיף את החלל ומאיר לתוכו.

ועלה בדעתי אולי גם זה מכוון כנגד ג’ הצורות הנ”ל, רשימו- הכל הלבשה לפנימיות. קו- השתלשלות. ג. אור המקיף- ביטול.

האם הדברים נכונים?

תודה רבה.

תשובה:

כן!