עולם הבא [#11895]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

עולם הבא הוא כידוע מיסוד בינה. למה לא יהיה “חכמה ” בעולם הבא?

תשובה:

עולם הבא, שבא אחר עוה”ז, ותחילה יהיה גילוי עולם הבינה, ואח”כ יהיה עולם הבא גבוה יותר, עולם החכמה. ואח”כ העולם הבא מן הכתר.