פסיכולוגים [#11897]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

שמעתי ביקורת על פסיכולוגים, שכל מהותם הוא “חסד לאומים חטאת”. והיינו שמתגאים על המטופלים, וכעומק הבעיה עומק הגאוה, ולקיחת החיות. ויצירת זהות של “מסכן”. מה הדרך הנכונה בענין זה.

תשובה:

ללכת לעובדי ה’.