צדיקים ומדות רעות [#11938]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

שלום הרב, רצית לשאול איך יכול להיות שיש בעלי השגה, בעלי מדרגה שרואים נשמות וכו’, וגם יש מהם שתפילותיהם מתקבלות ועושות פרי, אבל מצד שני יש להם מדות רעות ויכולים לא לעמוד בדיבורם, או לצעוק על אנשים, או לפגוע בהם וכו’, באופן יותר גרוע מאדם פשוט?

תשובה:

בעולם העשיה רובו רע ומיעוטו טוב. ולכך פעמים נשמות מעולם העשיה דבקים באור רוחני של עולם זה, אולם עדיין יש בהם תערובת גדולה ורבה של רע. כי גם ב”רוחניות” של העשיה יש הרבה רע.

ופעמים הם צדיקים גמורים ואינך משיג את תנועתם ומעשיהם.