שורש נשמתך מקיצוניות [#11811]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

בהמשך לשאלה איך יודעים אם שורש נשמתך מקיצוניות או שאולי זה סתם דמיונות של בעל תשובה שחושב שהוא גדול הדור אני מרגיש בעצמי כוחות עצומים שמחכים למיצוי וכמו שהרב אמר כשלא עושים זה מביא לתסכול גדול כמו בקבוק שכמעט מתפוצץ מרוב תכולה. בחברה שלנ ו לצערי כפי שאני רואה צריך לעשות הרבה תחבולות כדי לעשות מדברים פשוטים כגון להתפלל בכוונה ללמוד ללא הפרעות וכו’ כ”ש לעלות שליח ציבור

תשובה:

כוחות עצומים אינו הכרח לקיצוניות. יתכן כח גדול מאוד, אולם בדרך המיצוע. הנני מציע לעסוק בספר הכרה עצמית והעצמת הנפש, ולפ”ז ללמוד להכיר למעשה את עצמך.