#15 הבנת הנפש [#11857]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

המשך 11552

שלום הרב ותודה על התשובות עד כה,

1. הרב אומר שלהויה יש ראש וגוף, הרב יכול לפרט/להגדיר עד כמה שניתן מה הם 3 הדרגות של ההויה כלעצמה ומהם 7 המתלבשות? אני מניח שככל שמדובר בדרגה יותר תחתונה יש לה יותר יחס של התלבשות אבל כדי שאקבל חידוד בהכרת ההויה אשמח לדעת מהם הדרגות הנ”ל.

2. אולי בהמשך לשאלה 1, האם אמונה והויה זה אותו כוח רק שאמונה זה הכרת מציאות חיצונית והויה הכרה פנימית או שהם כוחות נפרדים? אם הם אותו כוח למה הרב חילק שם ולא חילק בשאר הכוחות לדוגמא רצון חיצוני ופנימי? ואם הם לא אותו כוח האם החילוק בהם הוא רק האם זה נתפס כחיצוני או פנימי כחלק מהויתי?

3. ראיתי שהרב גינצבורג שם את האמונה ככוח העליון ואצלו זה כי פרצוף הכתר מתחלק ל3 אמונה תענוג רצון ויוצא לו 12 כוחות (13 עם הדעת), בעוד לפי הרב הכח עליון הוא הויה והבנתי מהרב שזה חלק מ3 של עולם עליון מעל הכתר המתלבשים בתחתון וכך יוצא 13 כוחות, האם זה הינו אך או שיש פה הבדל במבט על הנפש(אם כן אשמח לפירוט מהרב)?

תשובה:

א. ההויה היא “אחת”, שיש לה י’ הארות, י’ פנים להארתה. וזהו מדרגת “פרצוף עתיק”, שיש בו ראש וגוף. ראש – רדל”א, בלתי מתלבש, כתר – חכמה – בינה. וגוף, ז’ ספירות, מחסד עד מלכות מתלבשות. כתר מאיר את עצמות ההויה. חכמה, את הוית החכמה וכו’.

ב. הויה – עצם ההיות. ויש בה גם הכרה עצמית של עצמה. לעומת אמונה שאינה הויה אלא הכרה, הכרה בדבר שקיים.

ג. כן. זהו הבדל יסודי ביותר. ודברתי עמו פעם אחת כשהפגיש אותנו הקב”ה בטיסה מארה”ב לקנדה, ולא הסכים עמי.

י’ ספירות, שורשם כתר – רצון. למעלה מכך ג’ צחצחות, מתתא לעילא, תענוג, אמונה, הויה.

חב”ד, חכמה – בינה – דעת. ודעת עולה עד הכתר. אולם לא עוסקים בכתר בעצם. ולכך לא עוסקים בהויה בעצם.

והמבין יבין שכאן נעוץ “שורש” החילוק, ותולדתו כל מהלך החכמה והעבודה באופן שונה. בחב”ד יש “משכיל”, “עובד”, “תמים”. לעומת כך במהלך דידן, גילוי הויה.