דע את עצמך ח”ב [#11981]

ב' ניסן התשפ"א

שאלה:

לכבו' הרב שלום וברכה להלן סיכום שכתבתי אם הרב יוכל בבקשה לעבור עליו אם הוא נכון ואם יש לרב הערות עליו.
תודה רבה.

קצת סיכום בענין עבודת ההכנעה וההבדלה (דע את עצמך ח"ב)
בעזה"י - הנה העבודה הזאת היא באמת עבודה לא פשוטה בכלל ואמנם בכל זאת ננסה קצת לגעת בזה לפני שנמשיך עלה.
והנה הרב מבאר על זה בספרו שצריך להקדים להכנעה הבדלה בדעת כי ללא זה א"א להתחיל כי איך יפריד ב' דברים שהם א' בעצם, ועל כן נצרך קודם הבלדה בדעת והיינו להכיר את הכלית שאליה חותרים שהיא שבעצם האדם הוא רק נשמה והגוף זה לבוש חיצוני שמתווסף עליו שהוא סוגיא גדולה מה הוא, ועי"כ האדם יכול לבוא ולהתחיל את ההבדלה בפועל. [וזה דבר שבעצם נצרך בכל עבודה שניגשים אליה שיהיה בחי' סוף מעשה במחשבה תחילה והיינו שיהיה הכרה להיכן חותרים בתכלית אפי' שהתכלית נורא רחוקה, וזהו בחי' הרצון שלפני המעשה שכוללת את הכל.]
ובענין ההכנעה הענין הוא שצריך להחליש את הגוף, והנה בדורות הקדמונים היו עובדים בזה כפשוטו ע"י צומות וסיגופים גדולים שהיו משברים את הגוף מאוד ובדורות אלו שהם גם חלשים מאוד וגם שכבר נעשה בזה הרבה המתקה ע"י הדורות הקודמים וגם שכבר מאיר הארה גדולה מהלעתיד אז כנראה ברבותינו שהרבה פחות עסקו בזה, ואמנם לפטר בלא כלום א"א שזה הרי עבודת ההכנעה אז לכך נצרך עבודה מסוימת.
והוא למשל העצה הידועה מהראב"ד שלא להתחיל לאכול מיד כשהאוכל מוגש על יד האדם, וכן להשאיר מעט בצלחת בסוף האוכל. ונראה שהעיקר בזה הוא הכוונה והיינו שלא רק לעשות את זה אלא לחשוב אז כשעושים את זה שעושים את זה משום שהנשמה זה העיקר ולא הגוף וזה הכח לא לתת לגוף את צרכיו במלואם, ולכן עושים את זה כדי להראות את זה לגוף שיהיה חכם המכיר את מקומו ולא יקפוץ בראש יותר מידי.
ובענין עבודת ההבדלה הרב לכא' לא מדבר בזה ומה שלכא' יצא מדבריו הוא שזה כבר נהיה מימילא ע"י ההכנעה שהיתה אחר הבדלה בדעת.

והנה כאן מגיע המקום לעבודת ההמתקה וכאן צריך לזכור לפני שמתחילים אותה שאין הכוונה שעד עכשיו היה סתם שלב אמצעי של הפרדה בין הגוף לנשמה ועכשיו צריך להחזיר אותם חזרה אלא ההפרדה שנעשתה נשארת לתמיד והשתא החיבור שעושים הוא חיבור חדש והוא לא אותו חיבור שהיה. ותמיד כל החיבור של ההמתקה הוא ע"ג ההפרדה של ההכנעה וההבדלה והיינו שענין החיבור הוא חיבור של ב' דברים שבעצם הם שונים ובעצם הם נפרדים ובכל זאת מחברים אותם שזה כל ענין החיבור שהרי אם זה היה דבר א' לא היה צריך לחבר אותם.

תשובה:

[נכתב בסוד"ה ובענין עבודת:] תולדת הכנעה הבדלה, ושורשה בדעת המבדלת מתחילה.

[נכתב בסוד"ה והנה כאן:] זהו בחיצוניות, אולם בשורש הפנימי הם אחד בעצם.