הכרת והעצמת הנפש [#11983]

ה' ניסן התשפ"א

שאלה:

תודה לרב על שיעוריו וספריו הנפלאים והמחכימים..
אבקש אם הרב יוכל לכוון כמה, וכן אילו כוחות בעיקר נצרכים לבירור בשביל העבודה של הספר 'הכרת והעצמת הנפש' בכדי לקבל כיוון ברור של הכוח החזק והכוח החלש וכו'
(כי מהכוחות שמובאים בסוף הספר יש המון לכן נשמח להכוונה לעיקריים בשביל לקבל כיוון ברור)

תשובה:

השורש, כמ"ש בשערי קדושה, עפר – עצבות ועצלות. מים – תאוה. רוח – דברים בטלים. אש – גאוה וכעס. השאר תולדות וענפים.