חובת הלבבות- שער הבחינה [#11976]

ה' ניסן התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב

א- בשיעורים של חובת הלבבות שער הבחינה בסוף הפרק הרב מסביר שכדי לחיות את שער הבחינה זה לחיות בשכל ולב שהוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים.  השאלה איך אפשר  לעשות זאת ומה הדרך ?
ב- האם שער הבחינה הוא השער היסודי ביותר בחובת הלבבות ? ואם לא אז מה השערים היסודיים  ?

תשובה:

א. לקחת כל התבוננות, וללכת עמה במחשבה כמה חודשים, להביט מתוך נקודה זו על כלל הבריאה, מחשבה שקטה שמלוה את האדם בכל החודשים הללו.
זו הייתה דרכו של ר' ירוחם, ובצורה זו בנה את כל מערכותיו.

ב. הדרך בעיקר מבט של הטבת ה', ולכך העיקר הוא שער הבחינה. והתכלית אהבת ה', ולכך העיקר שער אהבת ה', ולכך הוא בסוף ספרו, כמו שביאר, כי זו תכלית הכל, לשיטת חובות הלבבות.