אדם נשמה או רוח [#12073]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

לרב שליט״א אם יכול לאחר עיני
א) האם יש סתירה במה שהרב מאריך שצריך לתפוס את עצמו כנשמה למה שהגאון אומר שהדם הוא רוח בין נפש בהמית לאלוקית וכן מה שבעל התניה אומר שהבנוני הוא תופס את עצמו כנפש הבהמית
ב) לפי זה האם אפשר לשלב עבודה של דע את עצמך עם ספר התניה?
ג) ועוד האם בנוסף לזה אפשר לצרף לימוד חזק על ארבע יסודות על ידי סדרת הרב שיהיה בגדר של ״ ידיעת נפש הבהמית ״ שהיא הלבוש שלי

תשובה:

א. יש כאן שלוש יחסיות. א. מצד מדרגת עוה”ז, עולם החומר, עיקר גילויו הוא חומר – נפש בהמית. וזהו מדרגת “עולם” שבו אנו נמצאים, וזהו דברי ה”תניא”. ב. מצד מדרגת “זמן”, שית אלפי שנין, עיקר המדרגה זה רוח, כרוח של ששה צדדים, וזהו דברי “הגר”א”. ג. מצד הארת אור אחרית הימים, אור משיח שמאיר בתוקף באחרית הימים, מאיר אור של נשמה, וזהו המהלך של “דע את עצמך”.

ב. חלקית, אולם נצרך בירור מי האני.

ג. כן. בזה אחר זה, ולא לעבוד על הכל יחדיו.