במהות בירור האחרון [#12061]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

א) עכשיו שהוא זמן בירור האחרון, האם זה בירור מיהו נשמות כלל ישראל באמת ומיהו מהערב רב, שאינם נשמות ישראל?

ב) האם בירור זה דייקא בחיבור להאינטרנט או גם בחיבור לענינים אחרים?

ג) ואלו שנשארים מחובר לטומאת שער הנו”ן ולערב רב, האם זה יוברר למפרע שלא היו יהודים והיו מן הערב רב, או שכל נפשות אלו הם ישראל רק ש”נפלו לחלקו של הערב רב”?

ד) ואם כצד השני נמצאו שח”ו נפשות ישראל נופלים לחלקו של ערב רב ולא יזכו לגאולה או לעוה”ב, אבל כיון שהם בעצם נשמות ישראל האם הם יזכו לעוה”ב עכ”פ לאחר אלף השביעי או אח”כ?

ה) אם כצד א’, איך שייך שנשמת ישראל מתהפך להיות מן הערב רב, אם לא שנאמר שהוברר למפרע שהוא מערב רב?

ו) כשיש גדולים מנהיגי דור שהם ערב רב (כמו שאיתא בספר הדור האחרון) האם זה ערב רב משש או רק ניצוץ של ערב רב בנשמתם?

ז) מהו ההגדרה של חיבור לאינטרנט, האם הוא רק בהחזקת כלי זה ברשותו או אפי’ אם א’ מטיל כלי זה לפני ורוצה להראות לי דבר, האם זה מחבר אותי לשער דנון דטומאה עכשיו אם אני רואה משהו על הכלי (אפי’ אם אינו דבר אסור) לרגעים?

ח) מצוי הדבר מאד שאני סביב הקרובים שלי שיש להם את המכשיר חכם והם רוצים להראות לי דבר על המכשיר הזה לאיזה רגעים, כגון איזה וידיאו או צילום, וכו’, כמובן לא מראה טמאה אלא דברי רשות. איך צריך להגיב לאחרים שמטילים כלי זה לפני כשהם רוצים להראות לי דבר על כל זה, האם צריך למחות בידם או לאמר להם בנחת שאין זה רצוני וכו’ או מיד להעביר פניו מהכלי או לברוח ממנו וכו’? ט) האם מותר לשאול מכשיר חכם ממישהו כדי לצלצל מישהו או לברך ברכת המזון ע”י כלי זה.

תשובה:

א. כן.

ב. השורש בכלי זה.

ג. אם זהו חיבור עצמי, זהו גילוי למפרע.

ד. אם נפלו, יתכן שיזכו אח”כ.

ה. כנ”ל אות ג’, למפרע.

ו. גם וגם.

ז. חיבור נפשי פנימי.

ח. להשתדל להתרחק כמה שניתן בשום שכל.

ט. אין זה מברך, אלא מנאץ.