האם הרב רואה את הגר”ש כאחד מרבותיו גם בשאר ענינים [#12096]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

בס"ד

לכבוד הרב שליט"א,

בעלון בלבבי אמר הרב שלי' דבר בשם הגר"ש אויירבאך ז"ל. האם הרב רואה את הגר"ש כאחד מרבותיו גם בשאר ענינים?

בכבוד רב,

תשובה:

קבלתי בס"ד בעשרות השנים האחרונות מכמה גדולים וצדיקים, ומכל אחד לקחתי את החלק הנצרך לי.