הנהגת חלק מהצדיקים [#12076]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה לרב,

יש דבר גלוי שהרבה אנשים אפילו לא שומרים תו"מ מתנהגים בדרך של חמימות ובדרך שיוצרת נעימות בקרבתם. וכמובן מתנהגים בנימוס ואף מכבדים מאד את סובביהם ובאמת יש להם דרך ארץ.

אצל חלק מהצדיקים ראינו שיש להם הנהגת דין ואין תחושת חמימות אצלם אלא אף לעיתים מרחיקים אנשים מהם.

שאלתי: למה דווקא אצל צדיקים גדולים שהיינו מצפים מהם לדרך ארץ ולהפיץ אור אחדות וחום לאחרים רואים שהם מרחיקים וגורמים לתחושת קרירות?
הייתי שמח בהסבר שכלי ולא הסבר רוחני בסגנון שהם מתקנים נשמות כי לא נוכל לומר שכל הצדיקים שנוהגים בקרירות נם מתקנים נשמות, שהרי כל מי שינהג בקרירות בכוונה יחשב פתאום למתקן נשמות ופשוט שזה לא הסיבה.

תשובה:

יש לכך כמה סיבות. ונזכיר מעט:

  • א- שורשים של נשמות, והדוגמא הבהירה לכך היא שמאי הזקן, שדחפו לאותו גוי שביקש להתגייר באמת הבנין.
  • ב- לרוב קדושתם אינם יכולים לסבול את מדרגת העולם.
  • ג- כיוון שעדיין לא הגיעו לשורשם, לכך אין להם מנוחה, ותולדת כך תנועה בלתי מאוזנת.
  • ד- חוסר זיכוך של הנפש הבהמית בשלמות.
  • ה- ממתיקים הדינים. וכך נהגו הקדושים אף בדורות לפנינו.