מה המלחמה העיקרית [#12064]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

[המשך 11936]

תודה רבה על תשובת הרב, וסליחה שהכנסנו את הרב למקום הזה.

אך תורה היא, ובאם אפשר רק לברר אם ההבנה שלנו נכונה, מסקנת הרב היא: “לכך, עיקר זירת המלחמה נשתנתה. וחלק גדול מאלו שהיו נלחמים, אם מעט ואם הרבה, נגד הרע שמבחוץ, נתהפכו, והפכו להיות אלו שמרבים ומגדילים את הרע מבפנים. וזה מה שמחריב את הדור כולו, ואת עולם שומרי תורה ומצוות, בפרט. ובזה צריך להשקיע את עיקר כח המלחמה. צריך לקבל מבט חדש, מה המלחמה העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשה”. כלומר דבעבר שנלחמו נגד הרע מבחוץ היתה ההוראה לחזק את המלחמה ע”י תמיכה בהם להיות שותפים עמם במלחמתם. וכעת שנתהפכו – נתהפכה ההוראה, ואין לנו להיות שותפים, אלא יש לנתק השותפות עמם. האם אכן זו הכוונה?
אך בזאת יאות לנו להורות לנו הדרך ושכמ”ה. בתודה רבה על הכל.

תשובה:

לא הובן כראוי. היחס היה תפיסה נפשית פנימית בהירה. אינני עוסק בהוראה למעשה!

תשובה 11936:

כיוון שהחושך מכסה ארץ, אי אפשר לי להיכנס לפרטי פרטי של עלמא דשיקרא. ואתן בס”ד מבט כללי לעניין.

עד השנים האחרונות, עיקר שליטת כח הרע היה מבחוץ, כגון ע”י חוקים וגזירות כגיוס, גיור, חילול שבת, נבלות וטריפות, פריצות, ועוד ועוד לרוב רח”ל.

אולם, בעשור האחרון בפרט, עיקר שליטת כח הרע אינו מבחוץ, אלא פנימה, בתוך עולם של שומרי תורה ומצוות, והוא שורש כל הטומאות כולם שחדר ע”י המדיה לתוך עולם שומרי תורה ומצוות.

ולכך, עיקר זירת המלחמה נשתנתה. וחלק גדול מאלו שהיו נלחמים, אם מעט ואם הרבה, נגד הרע שמבחוץ, נתהפכו, והפכו להיות אלו שמרבים ומגדילים את הרע מבפנים. וזה מה שמחריב את הדור כולו, ואת עולם שומרי תורה ומצוות, בפרט. ובזה צריך להשקיע את עיקר כח המלחמה.

צריך לקבל מבט חדש, מה המלחמה העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשה.