אם מותר על פי ההלכה לשבת רגל על גבי רגל צמודות זו לזו? [#12101]

כ"ג ניסן התשפ"א

שאלה:

האם מותר על פי ההלכה לשבת רגל על גבי רגל צמודות זו לזו?, האם אין בזה קושי אבר? וחשש הוצאת זרע לבטלה על ידי צורת ישיבה זו? , ותמיהני שרואים הרבה חרדים לדבר ה' יושבים ככה ברבים בלי בושה והרי הלא זה מן העבירות הכי חמורות בתורה
לי עצמי כשאני רואה אנשים יושבים כך זה מעורר בי מחשבה שבן אדם שיושב כך הוא מתענג בקושי אבר, וכשמנענע רגל על רגל זה ענין של מחכך באבר הברית וזה נכלל בלאו דלא תנאף כמו שכתבו התוס' לא תנאף- לא יהא בך ניאוף בין ביד בעין ברגל, האם אני צודק או לא? למה לא רואים שמוחים כשיושבים כך וכמנענעים רגל על גבי רגל מה הפשט? השאלה הזה מטריד אותי כבר שנים רבות, נא לענות לי. תודה רבה

תשובה:

מכך שדנו הפוסקים, הבן איש חי, שאין לעשות כן בשעת התפלה, משמע שבלאו הכי שרי. אולם מי שגופו ונפשו חמים יותר, יש לו להיזהר. ועיין בבן איש חי, יתרו, סוף הלכה ט'.