ברסלב – יסוד האש [#12261]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

הרב כותב שברסלב זה יסוד האש האם אפשר לפרט יותר איזה אש בפרטות כגון אש של מים וכו….

תשובה:

בעולם העליון זהו בסוד כללות ההפכים. ולכך אש, מתתא לעילא (כמ”ש האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, ומתהפך למים, כנודע, נחמן ר”ת נחל נובע מקור חכמה. והשורש הדק הוא רוח, שכולל בקרבו אש ומים.