מחלוקת פשט סוד [#12176]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

שיש מחלוקת בין הסוד לפשט כגון בתפילת עמידה שלפי הזוהר מי שמשמיע חזרנו תפילתו לא מתקבלת ולפי השו"ע המתפתח צריך שישמיע לאזנו מה קורה בפועל במציאות שאדםמשמיע לאזנו כי הזוהר אומר את המציאות כפי שהיא מה קורה בעולמות האם זה שיש פסק על פי הפשט שחולק זה משנה את המציאות?

תשובה:

כבר נודע בשם הגר"א, שאין מחלוקת בין הפשט לסוד. ולמי שנראה שיש, או שלא הבין הפשט כראוי, או שלא הבין הסוד כראוי.