מיהם עיקרי הנשמות הגבוהות ביותר בצורת אדם [#12259]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

האם הרב יוכל לכתוב בקצרה מעלא לתתא מיהם עיקרי הנשמות הגבוהות ביותר בצורת אדם- ממשיח ולמעטה, ולציין כל אחד מה עיקר שורשו והיסוד העיקרי בעבודתו , בעיקר מגדולי החסידות. הובן אצלי בתשובה אחרת שהבעל שם טוב שהוא השורש להתנוצצות משיח כידוע, ועיקרי הענפים אחריו הם ברסלב וחב"ד ואם כן איך מתיישב עם דבריו של מוהר"ן שאמר לרבי ברוך ממזיבוז שהוא עבר את הבעל שם כבר בגיל 13. האם הכוונה שלפי שורשו ראה כן –ששורשו לכאורה בפנימי.

תשובה:

א. נתבאר בתשובה בספר שאל לבי. ב. בסוד יתרון האור מן החושך, התחתון עולה למעלה יותר. כמו שנתבאר הרבה בתורת חב"ד. שהאור העולה מן החושך גדול בהרבה מן האור שתחילה.