ספרים ללמוד בעיקר [#12253]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

ראיתי באחת התשובות שהרב ענה בהקשר למי שמתחבר לדרכו של הרב באיזה ספרים ללמוד בעיקר- והרב ענה בעל שם טוב, ועץ חיים.

האם הכוונה רק לספר בעל שם טוב או ספרי תלמידיו שמביאים בשמו? אם כן איזה?

ובהקשר לעץ חיים מי שלא בטוח האם ראוי לכך מה יעשה?

(האם יש דרך להתחבר לדוג’ ע”י לימוד עץ חיים בפשיטות כדי להתחבר לאור בלבד שזה מתאים לכאורה אף לכל אברך)

תודה רבה על הארת החכמה הניתנת במסירות נפש ובעין טובה לכל ישראל.

טוב עין הוא יבורך.

תשובה:

נא לדקדק בתשובה, הנוסח שונה.

אין כמעט תורת בעש”ט ממש, אלא ליקוטים, כספר בעש”ט על התורה, כתר שם טוב, וצוואת ריב”ש.

עיקר גירסא מועיל בזוה”ק ותיקונים, ולא בעץ חיים.