קריאת תיקוני זוהר [#12244]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב.
ידוע המעלה של גריסת תיקוני הזוהר, רציתי לשאול האם לכל תיקון ותיקון שאומרים יש מעלה וסגולה בפני עצמו?
ואם כן, למה מסוגל אמירת תיקון כ”א?

תשובה:

אינני עוסק בדרך של סגולות, וחוששני שאם אתחיל להשיב על סגנון שאלות אלו יתרחב הדבר לעולם של סגולות.