אמונת חכמים [#12307]

ו' אייר התשפ"א

שאלה:

בס”ד
בשאלה מספר 12071
הרב נשאל כדלהלן “2. שאלה כללית, האם בכל דעה נחרצת של גדול בישראל לגבי דבר שלא ברור אפשר לסמוך על זה ב100% אחוזים שכך יהיה הוא בעצם הביא את הדבר לברירות של 100%?” והרב ענה כדלהלן “ב. תלוי באמונת חכמים שיש לאדם.

שאלתי היא מה לגבי אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין ?
יוצא להלכה שאם אדם לא מספיק מאמין לדבריו של הגדול הוא אינו מחוייב לשמוע לו?
מהה שאומר שאמונת חכמים היא לשיעורין

תשובה:

בדבר שהוא הלכה ושאל חייב לשמוע. בדבר שהוא עצה אינו חייב.

אמונה לעולם אינה שלמה, ולעולם נצרך לחזק ולהבהיר אמונתו יותר ויותר. וזו כל עבודת האדם כל חייו, שאור האמונה שבקרבו ייעשה יותר ויותר בהיר ומבהיק.