האם צריך להתגבר [#12270]

ו' אייר התשפ"א

שאלה:

כמו כן רציתי לשאות את כבוד הרב שליט”א תשובותיך הם כמים צמאים לנפש עייפה.
כהייתי בבחו”ל היו נוהגים חלק מנושאי תפקדידים ואפילו אברכים רגילים ללכת עם עניבה דבר שנותן חשיבות וכבוד אמ נם חיצוניים אבל משפיעים על ההתנהגות וכדברי חובת הלבבות הידועים.
םה בארץ פחות מקובל ואנשים שמכירים יכולים להרים גבה מה קרה לו וכו’.
האם צריך להתגבר ולא לשים עד לקבלת משרה או שהכל עצת היצר להסיח הדעת מן העיקר שהיא בניית הפנימיות.
לצערנו נמצאים היום בחברה קצת חיצונית ויש לי נטיה קצת לשפלות הנפש למרות שיש לי במה להעריך את עצמי כגון שיש לי מקצוע חשוב ולמדתיח בישיבה נכבדה (של בעלי תשובה אבל נחשבת מצוינת אפילו בקרב החרדים).
היה רב בחו”ל שאמר לי שמיום שנהיה אברך שם עניבה וכיום הוא ראש כולל וישיבה וקבילה ופוסק חשוב וחבריו אברכים בכולל כבר חמישים שנה.

תשובה:

אפשר ללבוש. אולם בכל יום לחשוב כמה שניות על שפלות הנפש.