כתר ורצון [#12144]

י"א אייר התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה, ותודה רבה על התשובות המחכימות,
כתר היא אמונה וכן רצון היא כתר מה קשר אמונה ורצון?

תשובה:

כתר – למעלה מטעם ודעת. וזהו אמונה בדבר שאינו משיג.

וכן שורש הרצון למעלה מן החכמה, למעלה מטעם ודעת, בבחינת אין טעם ברצון.