מבט חדש [#12127]

י"א אייר התשפ"א

שאלה:

בתשובה “בענייני דיומא” 11936 הרב הסתיים במילים “צריך לקבל מבט חדש, מה המלחמה העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשה.”
האם הרב יכול בבקשה להרחיב על כך בפירוט?

תשובה:

בעבר היה עיקר המלחמה על כניסת דברים מבחוץ לכרם ישראל, הן ע”י כפייה, גזירות וחוקים, התערבות של הערב רב שבחוץ בנעשה בתוך העולם התורני. והן ע”י פיתויים של טובת הנאה, כקבלת כסף, כבוד, שליטה, שעל ידי זה מכניסים את דעותיהם וצורת חייהם לתוך העולם התורני. ובדבר זה לחמו של ראשי ההנהגה בכל העשרות שנים האחרונות.

אולם, משנת תש”ס לערך, ובפרט בעשור האחרון, כבר נכנס כמעט כל הטומאה שבחוץ לפנים (מעין מה שהיה בחטא אדה”ר, שתחילה היה הרע בחוץ, ועל ידי חטאו נכנס לפנים, כמ”ש בנפש החיים, כנודע). והוא בעיקר ע”י המדיה בכל צורותיה. ועתה הרע של נו”ן דנו”ן שערי טומאה נמצא רח”ל “בפנים”, בתוך העולם של שומרי תורה ומצוות, ויתר על כן בתוך העולם התורני.

ומעתה, אין עיקר המלחמה (אולם בוודאי היא עדיין קיימת באופן חזק ונורא) עם פורקי עול תורה ומצוות, ולא עם השכן שאינו מדקדק על קלה כבחמורה ומשפיע על ילדינו, או עם החברים של הילדים והילדות וכדו’, אלא, בחלק גדול המלחמה בתוך הבית עצמו, בין בני זוג שאחד מחובר או רוצה חיבור למדיה, או בין הורים לילדים, או בין הילדים עצמם. וזהו “אויבי איש אנשי ביתו”. ונצרך פעמים רבות לכל יחיד לבנות עולם לעצמו בתוך ביתו הפרטי. וזהו סוד היחידה, שמאירה בבית, ולכך עיקר המלחמה בתוך הבית עצמו.