שאלות בעניין תפילה בשבת [#12151]

י"א אייר התשפ"א

שאלה:

שלום הרב תודה על השיעורים
רציתי לשאול מה ההיתר שהאשה מתפללת בהדלקת נרות אחר שקיבלה שבת והרי אסור לבקש בקשותת אישיות בשבת
וכן אם לא הספיקה להתפלל מיד עד מתי מותר להתפלל
וכן האם גם גבר שמדליק נרות שבת יש לו את הסגולה וההיתר (אם קיבל שבת) להתפלל ואולי גם אם לא מדליק זהו זמן שמותר לתפילה בשבת
שאלה נוספת רציתי לשאול במקומות שמבקשים בקשות אישיות כגון יהיו לרצון ולפני כי אתה שומע האם אפשר להודות גם או שזהו רק שמן של תפילה וממילא יהיה אפשר בשבת להודות לפני יהיו לרצון

תשובה:

בתוספת שבת, ואף בין השמשות, אפשר לכתחילה, כמ"ש שמעשרין את הדמאי, וכו'.