תפילין דרבינו ת”ם [#12131]

י"א אייר התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.האם נכון להניח תפילין דרבינו ת”ם? מצד אחד על פי האריז”ל צריך להניח וגם בליקוטי הלכות מאריך רבות בחשיבות ההנחה אז לכאורה ודאי שזה הדבר הנכון לעשות , אך הגר”א לא הניח ולפי הסיפור ששאל אותו הגר”ח מוולוזי’ן מובן מדוע על פי הפשט לא הניחם אך לפי הסוד יש עניין גדול להניח, אז מדוע לא הניח?
לפי איך שהבנתי זה מוסיף הרבה לאדם ויש בזה רק יתרונות ואין לכאורה שום חסרון אז מדוע לא בעצם?

2.שמעתי מרב גדול שאמר שלפי הקבלה יש להניח רשי יחד עם ר”ת ודווקא כך היא הצורה הנכונה למי שמבין בקבלה ומי שמניח ר”ת אחרי רש”י עושה יותר קלקולים מתיקונים ,האם נכונים דבריו? ומתי הנכון להניח תפילין דרבינו ת”ם?

3.מי עוד מדבר בחשיבות ההנחה של תפילין ר”ת? אם אפשר מקורות

תודה רבה

תשובה:

א. תפילין של רש”י מוחין במדרגת “בינה”, תפילין של ר”ת במדרגת “חכמה”. ונצרך להיות במדרגה זו בכדי שהגברא יהיה שייך בעצם להנחה זו.

לפי חלק מרבותינו, אין לו לאדם לקיים דברי קבלה אא”כ שייך למדרגה זו. ועיין בית יוסף, סימן ל”ד, בשם תשובה אשכנזית, שאם אינו ראוי, מיחזי כיהורא.

ב. השלמות אחדות חכמה ובינה, כלשון חז”ל בספר יצירה, הבן בחכמה וחכם בבינה. וכן מקביל חכמה – אבא, בינה – אמא. ועליהם אמרו תרי תרי רעין דלא מתפרשין מהדדי לעלמין. וזה השורש להניחם יחד. וכן עשה האריז”ל, כמ”ש בשער הכוונות ובפע”ח.

ג. עיין מגלה עמוקות (ואתחנן, אופן קעב), מצת שימורים (שער התפילין), ושער הכוונות (דרושי התפילין דרוש ו’), ונהר שלום (דף יז, ע”א), ושער הגלגולים (הקדמה לח-לט), ופע”ח (שער התפילין, פרקים ח-ט-י-יא-יב, יד-טז). ובמפרשים במקומות אלו, יפה שעה, שמן ששון, ועוד.