#2 קברי צדיקים [#12130]

י"א אייר התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
המשך שאלה 10866
א.עדיין לא מובן לי,האם זה איזה גזירת הכתוב כזאת ? איך זה עובד? אותו צדיק היה גדול בתורה עמל ויגע והגיע למה שהגיע מדוע שהזכות שלו תהיה עזר בשביל פלוני,כיצד הם קשורים אחד לשני?

ב.ויותר מזה להבין, כל ההליכה לקברות צדיקים לא מובנת כלל’ ראובן מתפלל רבות ולא נענה פתאום החליט ראובן לנסוע לקבר של רשב”י לדוגמא פתאום עכשיו הוא נענה, מה קרה פתאום? הקב”ה הרי יכול לקבל תפילתו גם בלי שילך לקבר של צדיק, הרי האדם לא עשה עוד איזה מצווה או יותר תיקן מעשיו, פשוט במקום להתפלל בבית במדרש נסע לרשב”י , אם אותו ראובן לא היה לא הולך לרשב”י אז לא היה נענה? ואם אמת הדבר היה לכאורה טוב ללכת לכמה שיותר קברות צדיקים להכפיל את הזכויות?

תודה רבה

תשובה:

א. כל ישראל “ערבים” זה לזה, ערבים מלשון ערבות, ומלשון עירוב – תערובת. ולכך כל אדם מצורף ומעורב עם זולתו, ותולדת הדבר שאור של אחד מאיר אף לזולתו באופנים שונים.

ב. כך חקקה חכמתו יתברך כללים מכללים שונים, כפי שנתבארו בלשון בהירה בספר דרך ה’.

חלק מאותם כללים, שנפש יכולה לקשור עצמה בנפש זולתה, ועל ידי כן מקבלת זכות ואור מן הנפש העליונה יותר. כמו שאפשר לקבל חכמה מרבו, כן אפשר להתקשר לאורו הרוחני ולקבל משם שפע.