ביעורי בקבלה [#12363]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

המשך שאלה 12074

שלום כבוד הרב,

א- במערכת של ה3 שאין שם כתר, מה הכוונה שיש עוד 7 לבושים האם זה אומר שלחכמה יש 7 לבושים וכן לבינה וכן לדעת או שיש 7 לבושים וחלק מהלבושים הם לחכמה חלק לבינה וחלק לדעת וכך מגיעים לסכום 7? אם כמו השני אז איך החילוק של הלבושים בין 3 הספירות?
ב- האם הרב יכול לתת לי דוגמא איך גבורה ומלכות מגלים את ההויה במערכת של 3? אני מניח שצריך להפשיט את הגבורה להגיע למוחין והם מראות את ההויה אבל אשמח שהרב יתן לי דוגמא על מלכות וגבורה ואז איך משם המוחין מגלים את ההויה
ג- מה ההבדל בין גילוי ההויה מבחינת ספירות המוחין בין המערכת של ה3 למערכת של ה10? או שאין הבדל ולדוגמא בשניהם חכמה מאירה את הוית החכמה
ד- אם הרב אומר שלכל דבר יש הויה לפי ערכו אז לעצם גם יש 10 גילויים עצמיים או 3 גלויים ו7 לבושים וכך הלאה לכל הויה יש מבט של 3 או 10 נכון?
ה- אם אני מבין נכון אז בעולם של “עצם” ההתראויות נועדו בשביל לשלול אותם וכך להגיע לעצם, כלומר כך הם מגלים את העצם, אז איך ההתייחסות להתראויות בעולם של הויה, הרי ב”עצם” ההתראויות משמשים לשלילה אבל להויה אין התראות והרב אומר שכל מה שרואים הוא רק הויה והויה היא לא ברת התראות אז מה היחס להתראויות בעולם של הויה?
ו- מה היחס מבחינת עבודת בין 2 התפיסות, האם אדם צריך לעבוד לפי תפיסה אחת (10 או 3 +7) כי זה שורש נשמתו או שהוא צריך לעלות מתפיסה של 3 לתפיסה של 10 או שאדם צריך לחיות ברצוא ושוב בין 2 התפיסות? האם יש בסוף תפיסה שהיא האמת התכליתית יותר והתפיסה השניה היא רק שלב מעבר?
ז- מחילה שאני קצת חוזר לשאלה של הבדל בין יחידה להויה כי עדיין לא ברור לי, הרב אמר לי שהיחידה היא לבוש, ז”א שהיחידה קיימת בתפיסת ה3, אבל עד עכשיו לפי הבנתי מקריאה בספרי החסידות היחידה היא “שמו אחד”, גילוי של ה’ בכלי שהוא אינסוף, אני בהבנתי שלי הבנתי שזה כתר שה’ נגלה בכלי של אינסוף, הכתר הוא גילוי בורא בנברא, אבל הרב אומר שהיחידה נמצאת מחסד עד מלכות, אז מה ההבדל בין התיאור שלי ליחידה לגילוי יחידה בחסד/גבורה…/מלכות, בכללי אשמח שהרב יעשה לי סדר בבלאגן, בטוח אני לא תופס נכון את המבנה של הנפש והבריאה בנקודה זו.

תודה רבה מאוד!

תשובה:

א. נראה לי שהדברים לא מובנים ככל התשובות האחרונות כראוי. יתכן שחלק מן הקושי, העדר סדר של חכמת האמת בבירור כפשוטו, עוד קודם להבנה עמוקה. אשתדל בס”ד להשיב בלשון קצרה מהשורשים עד הענפים.

כל דבר בנוי מעשרה, כתר – רצון, חכמה, בינה, חסד, וכדו’. למעלה מכך, ג’ צחצחות, והם השורשים לכל. בתפיסה אחת, מחברים עולם עליון ותחתון, ונעשה מדרגת י”ג, והוא שורש י”ג מידות של רחמים, י”ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ועוד רבות. בתפיסת אחרת, מחברים ונעשה י’, כי עולם תחתון נעשה מעשרה לשבע, ונעשה חיבור של עולם עליון – שלוש, ועולם תחתון – שבע, יחד נעשה עשרה.

היחס בין העשרה הללו, כפשוטו עשרה של כל עולם. בהבחנה נוספת, אין יש רק שלוש, והשבע הן לבוש לשלוש.

כמו כן, בכל עולם ועולם, ובכל מדרגה ומדרגה בפרטות, השלוש הם העיקר, והשבע לבוש שלהם.

ב. למטה הגבורה צמצום, למעלה ריבוי ללא גבולות, ולמעלה יותר, כח חזק בלתי משתנה, בחינת “איתן”, שכך נקראת היחידה – ההויה שבנפש.

מלכות שלמה, מולך בכיפה, והשורש הגבוה ביותר, “אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא”. וזהו מלכות של הויה בתוך עצמה.

ומלכות זו הויה עצמית שאינה משועבדת לשום כח זולת עצמה, היפך של עבד שמשועבד לזולתו.

ג. בכל דבר מאיר אור ההויה לפי ערך אותו דבר.

ד. נכון.

ה. עצם למטה מהויה. עצם, מלשון עצימת עיניים, שלילה, שלילת החוש העליון – ראיה. וגילוי המוחין שהוא שורש החושים. התראות אין הכוונה להתראות של ראיית העין, אלא ראיה שכלית. וגם זה לא בהויה בשורשה, אלא בהתגלותה. כי אף ההויה בנעלמות יש בה עשר ספירות.

ו. התפיסה התחתונה, עשר. והתפיסה העליונה, שלש ושבע לבושים. ועל כל אדם לעבוד לפי מדרגתו, ולפי שורשו.

ז. יש יחידה “פרטית”, והיא מדרגת הכתר הפרטי שבכל נברא ונברא. ויש יחידה “כללית”, והוא הכתר הכללי של כל הבריאה, והוא כלי – לבוש לאור ההויה.