בשם נחמן [#12394]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

הרב ענה בשאלה על ההבדל בין לקרוא נחמן בסגול לבין נחמן בקמץ, שקמץ בכתר, וסגול בחסד. אבל מה זה אומר למעשה? שמי שקורה למישהו נחמן בסגול ממשיך עליו מספירת החסד ואם קורא לו בקמץ ממשיך עליו אור הכתר?

תשובה:

נכון הדבר שבכל מילה שהאדם אומר בכוונה שממשיך את שורש הארת המילה, לפי נקודותיה.