האם כל אחד יכול להיות ת”ח עצום [#12397]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

רציתי לשאול על הסיפור של רבי עקיבא שנעשה מעקיבא לרבי עקיבא ו24 אלף תלמידים
האם החידוש בסיפור שוודאי שבא ללמד אותנו משהו
א.שאדם הוא לא מוגבל ויכול ע”י עמל יגיעה טהרה וכו להגיע להכל וממילא כל אחד יכול להיות תלמיד חכם מופלג
צדיק מופלג ואם זה הפשט אז שאלתי האם הכוונה שיכול להפוך לצדיק או ת”ח מופלג זה ביחס אליו או ביחס לדור?
ב.שמעיקרא לרבי עקיבא היה פוטנציאל גדול רק החידוש שם היה ברחל שזיהתה זאת וזה עיקר החידוש
ובמילים אחרות האם שייך שאדם שאין לו כלים היום כלי מחשבה הרגשה וכו יקבל פתאום כלים כאלה?

תשובה:

כן! אם זה חלקו הראוי לו לעבודתו.