הבנה בעניין המושכלות בעניינים מסוימים [#12372]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

הרב דיבר בשיעור על יסוד העפר
הסביר שיש 3 חלקים לפני שמתחילים לעבוד
א.להבין בכלל את הצליל הצורתא דשמעתתא ההד והסוג חשיבה
ב.להכיר את מבנה הנפש
ג.להכיר את נפשו בהרגשה
שאלתי על החלק הראשון הרי בסוף הכל בנוי על תהליכים מובנים שאחרי שלומדים את זה ,בעיון
זה ממש כמו ללמוד גמרא בעיון בסוף תמיד צריך להבין מה זה נפש מה זה יסוד העפר איך ההשפעה שלו
וכו וכו בכל הנושאים
ולכאורה זה כמו שכתוב בחובת הלבבות שהחכמה אחת היא רק שהיא מתגלית בצורות שונות
כמו השמש שהיא אחת וא”כ אני לא מבין למה צריך להבין איזה צורתא דשמעתתא מיוחדת בעניין
הרי אדם שקנה לעצמו כבר הרגלי חשיבה עיוניים לפי רמתו לכאורה באותה רמה הוא כבר עכשיו תופס את הנפש
אולי הוא לא חושב על זה כי זה לא מעניין אותו אבל זה כמו שרבי ישראל אומר שהזגג חושב על זכוכיות והנגר על עצים
אבל זה לא בגלל שינוי החשיבה אלא רק בגלל שזה עסוק בזה וזה עסוק בזה

תשובה:

לכל לימוד יש צורת מחשבה משלו. כגון ללימוד הלכה למעשה, יש צורת מחשבה של פסיקה, ויש בזה כמה שיטות, כגון אשכנזית וספרדית.

וכן בלימוד עיוני של סוגיא, יש כמה צורות מחשבה, כגון ר’ חיים מבריסק, לעומת הרוגצ’ובר.

וכן יש צורת לימוד של קבלה, כגון בעלי הפשט, לעומת בעלי תפיסת משל ונמשל.

אלו דוגמאות בלבד. ולכך נצרך לקנות את צורת המחשבה של לימוד הנפש.