התקופה שבין שבועות לי”ז תמוז על פי קבלה [#12393]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

שלום לרב
שמעתי שעל פי הקבלה השנה המושלמת היא בעצם קטנה מאד, משבועות עד י"ז תמוז, סך הכל 40 יום, שתחילת שנה היא נתקנת בחיצוניות ואח"כ מפסח עד שבועות בפנימיות, ומי"ז בתמוז כבר מתחיל השבירה.
אז לפי זה רציתי לשאול, במה מתבטא המיוחדות של ימים אלו למעשה לבין שאר ימות השנה? ואיך בשאר ימות השנה פועלים אם עדיין היחוד של השנה לא ניתקן?

תשובה:

כמו עובר במעי אמו, שעיקר שורש יצירתו מ' יום, ואח"כ זה התפתחות של העובר, כן יש בחינה זו בזמן – בשנה. ואז יוצא לפועל מה שהושרש בימים אלו. ומצד כך אמרו רבותינו שהרוצה לעבוד לקנות או לעקור מידה, יעבוד כל כך מ' יום.