שינוי תהליך חשיבה שלנו [#12443]

כ"ה אייר התשפ"א

שאלה:

בס"ד

א) האם נכון לומר שהמחשבות וההרגשים שלנו הם הם המקבלים של החיות שבא מהקב"ה שהוא ית' שולח לנו, שמראה לנו מה עלינו לתקן? כלומר האם התכלית הוא לינוק החיות מהמחשבה הראשוני והרגש הראשוני שמסתרת על איך שהקב"ה עושה הכל, שגורמת לנו לפעול מהתכונות הטבעיים שלנו ולסמוך על הדעת הנגוע שלנו?
ב) האם נכון לומר שאם אנו רואים איך שהתהליך של מחשבות והרגשות שלנו הם מהקליפה, ושאנו מחזקים את האמונה שהקב"ה עושה את הכל, ושאנו צריכים לבטא את החיות הזה בהתורה והחסד והמצוות והתפלה שלנו, כדי שהחיות השלילי של המחשבות והרגשות והמעשים שלנו יתדבקו בתורה ובעבודה ובחסד ובמצוות ולשמוע להיצר טוב?
ג) כשאנו משתמשים בהתבוננות הנ"ל כדי להתגבר על תאוות ותענוגי הגוף ושאר תאוות היצר, ועי"ז משקיטים את הגוף ומתגברים על הרצון הטבעי שלנו ובמקומו אנו הולכים לתורה ועבודה וחסד ומצוות, האם כל זה נקרי קדושה?
ד) מה להשיב לאלו שאומרים "אנחנו מצערים את עצמנו ע"י שאנחנו לא מסכימים עם הרגשות הטבעיים שלנו? אנחנו צריכים להיות נאמנים להרגשות שלנו!"
ה) האם דורינו דבוק כ"כ להקליפות ועי"ז הדור שלנו למד איך להתמודד כל א' עם השני רק בתוך תפיסת הקליפות, בלי רצון באמת לצאת מזה, ואם הנ"ל נכון אז א"כ האם זהו הסיבה לכל המריבות בבין אדם לחבירולזווגו של היום?
ו) ואם הנ"ל נכון, האם השבירה של כל מהלך העולם עכשיו הוא התעוררות לנו להיות ער לכל הנ"ל?
ז) איך יכולים אנחנו לראות איך שהכח, השכל, וכל המערכה של העולם אינו "אנחנו" באמת, ושעכשיו הוא הזמן לצאת מהקליפות, אפי' אם אנו לא שומעים כלל מכל המושג של העולם הפנימי או הכלים של התבודדות, ביטול אני, ואמונה, שכל הנ"ל נשלל מאיתנו ע"י החינוך שקיבלנו ממערכת החינוך שלא לימדו אותנו היטב על דברים אלו? איך בנ"א יכולים למצוא דרך ללמוד מה שלא למדו עד עכשיו, אם אינם רוצים לחשוב אחרת ממה שהם למדו מימי צעירותם?

תשובה:

א. כן! מחשבה ראשונית אצל אדם מן השורה, היא בבחינת קליפה קודמת לפרי, ומחשבה זו על מנת לברר את חלקי הרע שבתוכו. לעומת כך, אצל אדם מזוכך הרבה, מחשבה ראשונית היא מעין רוה"ק שנשפע לשכלו משכל הנשמה, והיא הוראה כיצד לחשוב ולפעול.

ב. כן.

ג. הרע משמש לטוב, משמש לתיקונו, וזהו תיקונו והארת קדושה בו.

ד. נאמנות לרגש נכונה רק כאשר הרגש זך ונקי.

ה. נכון חלקי.

ו. כן.

ז. נצרך לגרות את המחשבה להתבונן יותר עמוק, וכן לעורר ההרגשה לחפש יותר את האמת.