בעל רגש עצום, מחובר לעצמו [#12634]

כ"ה אייר התשפ"א

שאלה:

לכ' החכם בעל מח"ס בלבבי משכן אבנה שליט"א.

שלום וברכה!

בני בן 18 היה בעל רגש עצום, מחובר לעצמו וכו'. ובשנה האחרונה הוא מתלונן שמרגיש מנותק מעצמותו והרגשותיו (והוא כאילו באוויר ומבחוץ ומרגיש הכל כמו וידיאו וכו').

מה העצה לכך?

תשובה:

האדם מורכב מכח מעשה, ומכח הרגשה. פעמים רבת אצל אלו שכח הרגשתם חזק במיוחד, הוא בא על חשבון כח המעשה, ונוצר חוסר איזון.

התגברות כח ההרגשה נראה באופן נפשי ככניסה לעצמו, כחיבור לעצמו, כי נעשה ניתוק במידת מה מן עולם המעשה ומסביבותיו, והאדם מתכנס אל תוכו. וזה נראה "כחיבור לעצמו". אולם פעמים הרבה אף עולם ההרגשה בלתי מסודר ומבורר. ולכך אין בדקדוק חיבור לעצמו, אלא כניסה פנימה לתוך עולם ההרגשות.

ולכך הצורה הנכונה. א. איזון נכון בין עולם ההרגשות לעולם המעשה. ב. סדר ובנין בתוך עולם ההרגשות.