אמירת תהילים [#12465]

ב' סיון התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה למורינו הרב שליט”א

ראשית ברצוני להודות על ההתמסרות לענות על שאלות ותשובות מלומדות הרבה מאוד.דעת וחכמה ודרך חיים נכונה חסד עצום הרב עושה איתנו תודה על ההתמסרות

ברצוני לשאול.

א. מה המטרה בקריאת תהילים ?
ב. האם גם מי שלא מתעורר מהקריאת תהילים צריך להתאמץ לקרא.
ג. ואם כן מה הסיבה ?
ד. האם דיבור בפשיטות ותמימות עם ה’ לא עדיף מקביעת זמן קבוע לדבר אם ה’.
תודה רבה

תשובה:

א. ישנם כמה מטרות, ונזכיר חלקם. א. מדרגת דוד – מלכות – תפלה. להתחבר לשורש מדרגת התפלה. ב. דוד המלך כיוון בתהילים על כל ישראל בכל מצב של כל יחיד, ברוח קודשו. ועל ידי זה יותר קל להוציא לפועל את לבבו. עיין ליקוטי מוהר”ן (תנינא, תורה ע”ג). ג. להאיר הארת אור המשיח הגנוז בתהילים. ד. ספר תהילים מעורר מתנת חינם. עיין אמרי פנחס (ליקוטי הש”ס, קסד).

ב-ג. כן, כנ”ל. וכדאי לקחת פסוקים שקרובים ללבבו של האדם ולקרוא בהם לפי צרכי לבבו, כפי העת והזמן. עיין ליקוטי מוהר”ן (תנינא, תורה ק”א).

ד. כדאי גם זה וגם זה.

ומצינו ברבותינו מעלות מיוחדות בתהילים. כגון, תהילים ר”ת לא תקפץ ידיך מאחיך האביון, כ”כ בשל”ה, שזו מעלת צדקה. וכן יש בו תיקון כל הנגעים, עיין בית אהרן (דרושים מר’ אשר מהטאלין). ושיכול לצאת ע”י מכל רע. עיי”ש (חנוכה). ומאיר הנשמה, כמ”ש במגן אברהם טריסק (וזאת הברכה). ומבטל כל הדינים, עיין רשפי אש (קכא). ומסוגל לתיקון הברית, כמ”ש באמרי מנחם (אגרות) בשם רבותינו. ליקוטי מוהר”ן (תורה ר”ה), ועוד.