מחילה לאדם שנפטר [#12504]

ב' סיון התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט”א

רכשתי ארון לחדר ילדים לפני מספר שנים מקרוב משפחה והוא אמר לי שזה ארון מאוד איכותי ושלמתי גם מחיר יקר. אחרי תקופה קצרה התחילו הבעיות עם הארון ונוכחתי שהאיכות של הארון גרועה . לפני כמה שנים שמעתי שהאדם שמכר לי את הארון נפטר מהמחלה ל’ע . מיד ששמעתי שהוא נפטר מחלתי לו על הארון שמכר לי . השאלה שלי אפילו שמחלתי לו עדיין אני סובל מהארון שמכר לי ואני חושש בתוכי שעדיין אני מקפיד עליו . אני לא רוצה שח’ו הוא יענש על זה בעה”ב . האם המחילה שמחלתי מחילה. ואם לא מה אני צריך לעשות כדי למחול לו  .                                                                            תודה רבה -מאיר מור

תשובה:

נחלקו רבותינו. שיטת ר’ ישראל מסלנט שאמירה בפה של לב עוקר התערומת שבלב, כי דברים שבלב אינם דברים, ולכך נתן עצה זו למעשה שאדם החושש שיהיה תערומת על זולתו ימחל לו בפיו, ועל ידי זה נעתק החסרון של תערומת הלב. אולם החזו”א פליג עליו, ולשיטתו נצרך לעקור התערומת מן הלב, וזאת ע”י רחמים ואהבה. ומצד השלא לשמה, במידה שאדם מודד כך מודדין לו, וכשם שמחל, כן ימחלו לו.