בירור נפש הבהמית [#12651]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

הרב אומר בכמה שיחות שצריך לברר מה הנצרך לנפש הבהמית וליתן לה צרכו ולא יותר . הרב אומר שהיא ניזונת ממדות .
השאלה היא איך לברר למעשה ? לשמוע לאן הלב נוטה בטבעיות?
אם אדם המית את נפשו למשך זמן מסויים האם הוא צריך לחדש מה הנצרך לו? כי סוף סוף הוא מדוכא כרגע
יכול להיות שהנפש צריך יותר יופי הנשים , דרך אשתו כמובן אם כך הוא מרגיש עליו להרחיב את זה לצאת מהיובש? למרות שזה גם יגרום רבוי צרות המשגל?
מדובר באברך השקוע בתורה ששומר עיניו אלא שהוא בעל תשובה ונשאר לו תמונות וסרטים שיוצאים מידי פעם .
האם צריך לומר שזה חלקו בנפש בהמתו ועליו לותן במידה כמובן או עליו לאשאר ביובש?

תשובה:

מומלץ לברר דרך שיטת ד’ יסודות.

פעמים כן, בעדינות ובזהירות, וכדאי תוך כדי התייעצות עם ת”ח בר הבנה בענין.