לבוש בן תורה [#12571]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

שלם כבוד הרב,
א. בין מתחזקים יש כאלו שמרגישים בנפשם את היכולת ללבוש בגדים של בני תורה, חלק ממש תוך זמן קצר ממש כבר ביום יום וחלק לאחר יותר זמן וכן הלאה, יש חלק שרק בשבת ואחר זמן בחול וכו ' מה ההבדל בין נפשות אנשים אלו ?
ב. מה אדם יכול לעשות כדי להרגיש באמת שייך ללבוש בגדים שונים משהיה רגיל ללבוש בחייו להרגיש זה ממש חלק ממנו שזה הוא וכו' ,אני אפילו בשבת בקושי מרגיש שייכות ללבוש וגם בשבת מה שכן יצא לי ללבוש לעיתים לא מדובר יחד עם חליפה וכובע שזה כלל לא אוחז שם , מה אדם יכול לעשות,אני שואל זאת כי מחמת סיבות מסויימות זה מאוד נצרך לי
(אם אפשר שהתשובה לא תכלול דברים שקשורים לארבע יסודות כי עדיין לא יצא לי ללמוד זאת)

תודה רבה

תשובה:

א. ישנם לכך כמה סיבות. א. יש כאלו שתנועתם מהירה בטבעם לעשות שינויים. ויש כאלו שתנועתם לשינוי כבדה יותר. ב. יש כאלו שהשינוי אצלם נעשה בעיקר בפנימיות, ולכך שינוי הלבוש אינו עיקרי אצלם. ויש כאלו שהשינוי החיצוני בעל משקל רב יותר אצלם. ג. יש קושי להתנתק מן העבר, ויש קושי להתחבר למהלך חדש. החיבור ללבוש הוא חיבור חדש, ופעמים זהו חיבור מלבד חיבור לנותן התורה ולתורה, חיבור נוסף לציבור החרדי, ופעמים בחיבור זה יש קושי מפני מבטי העבר, וחשש התחברות אליהם, הן מצד החיבור, והן מצד המחויבות שזה יוצר.

ב. אין הכרח להרגיש שייך ללבוש, ולהרגיש שזה חלק ממנו, ושזה הוא. בפרט בחלק מן הלבוש שאינו ממש קדוש. אולם פעמים רבות יש "צורך" בלבוש זה, שעל ידו מחובר יותר לציבור שומרי תורה ומצוות, ושומר אותו ומרחיקו יותר מן החטא.

אולם חלק מן הלבוש יש בו יותר צניעות ומכובדות, וזה מקשר את האדם יותר לנשמתו שנקראת "כבוד", כמ"ש למען יזמרך כבוד, וכמו שביאר הבעל המאור.