ספירת העומר [#12647]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

שלום לרב מצד אחת כתוב שבספירת העומר זה חמישים יום כנגד חמישים שערי בינה שזוכים אליהם בשבועות. ומצד שני כתוב במקובלים שבשבועות מקבלים את ההשלמה של ספירות הכתר והנה"י, והבינה כבר מקבלים בספירת העומר עצמה?

תשובה:

שער הנו"ן של הבינה שייך לכתר. עיין עץ חיים (שער יג, פרק יג). כי שער הנו"ן חיבור יסוד אבא ויסוד אמא, פלא עליון, ע"י הכתר.