שיפכי כמים ליבך נוכח פני השם [#12577]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

שאלה לרב שליטא

שאדם מגיע לנקודת שיפכי כמים ליבך נוכח פני השם מגעגועים מאהבת השם מהתרגשות פנימית בילתי מובנת האם זה מתוצאת חיבור שני ההפכים של גבול ובילתי גבול

ועוד אם אפשר לכנות את שני ההפכים הללו מח ולב או יוסף ודוד התרי משיחים שהיחוד בניהם נותן משיח צידקנו שיתגלי בב אמן

מה יעשה האדם שהיה מצחק פעם ועכשיו הו מבחינת אתם בוכים כיצד יזכה שוב מאחר שאכל מאכל שטימתם את ליבו ונישאר עם לב שבור מלא חרפות מזה 10 שנים שאני מנסה כל מיני עבודות לחזור ולא מועיל כאילו אם השם יתן מתנת חינם אז זה יבא כולי הי ואולי תודה על השיעור.

תשובה:

א. כן. בערכין.

ב. אינו מוכרח, פעמים כן, פעמים לא.

ג. להתרחק מתענוג גשמי, ומידי פעם לצום, אפילו תענית שעות.