קבלת רבי אברהם אבולעפיה ווממשיכי דרכו [#12589]

ח' סיון התשפ"א

שאלה:

בס"ד שלום הרב בקשר לתורת רבי אברהם אבולעפיה וממשיכי דרכו (רבי יצחק דמן עכו, רבי יהודה אלבוטיני, רבי יוסף ציאח, וכו') מדוע לא שייך כלפיהם מה שאמר רבינו האר"י ז"ל 'כל ספרי המקובלים האחרונים שהיו אחר הרמב"ן ז"ל אל תקרב אליהם כן מן הרמב"ן ואילך נסתרה דרך החכמה הזאת מעיני כל החכמים'?, ואשמח ג"כ לדעת, מדוע במשך דורות רבים לא התעסקו במשנתו וספריו לא הובאו אל הדפוס. בתודה רבה מאד מאד

תשובה:

כבר השתמש בתורתו בהרחבה ר' חיים ויטאל עצמו בספרו שערי קדושה, בפרט בחלק ד'. וכ"כ החיד"א שכבר הסכים מהרח"ו על תורתו של הרב אבולעפיה. עיין בהקדמה לספריו, בפולמוס שהיה על תורתו, ובפרט ע"י הרשב"א. ולכך נסתם המעיין. ובפרטות, כי מאיר בו אור אחרית הימים, אור רל"א שערים וצירופם, צירוף שלמעלה מן הדעת.