השרוי בלא אשה [#12742]

י"ג סיון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, המאלפנו בינה, שלומו ישגא!
ראינו שהרב כתב בתשובה ש"מצינו גדולי הדורות שלא נשאו אישה והיו מאושרים". והתבונננו בדבר, א. נתאמצנו למצוא מי מגדולי הדורות לא נשא אשה (חוץ מבן עזאי לשיטה א'), ב. מנין שהיו מאושרים? ג. לכאורה השואל התכוון לאנשים מן השורה (כך מסתבר ששאל מהיכרות אישית שלו או של מי מקרובו), ואיך יתכן שאדם שאינו כבן עזאי ועבר על ד"ת שלא נשא אשה, (והקב"ה יושב ומצפה ואומר תיפח וכו') יהיה מאושר? וכבר אמרו חז"ל שרוי בלא אשה שרוי בלא שלום ובלא ובלא וכו' וכו'.
מחילה על השאלה, אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים, נשמח אם יואיל הרב להרחיב ולבאר את דבריו, ושכמ"ה.

תשובה:

א. חזקיה לא נשא, רק ע"י מעשה שהיה, כמ"ש בברכות (י, ע"א). דניאל לא נשא אשה, ולא הוליד בנים. עיין אברבנאל (יחזקאל, יד, כג). ועיין מגלה עמוקות (אופן מג, ואופן כט, ואתחנן), שכל מי ששורשו מעין בן עזאי, אין לו אשה. ב. בהכרח שמי שזכה לנבואה מאושר הוא. וכן הדבק בתורה כבן עזאי בוודאי מאושר הוא. ולא יתכן אדם גדול שאינו שמח ומאושר בחלקו! ג. אין הכוונה למי שלא נושא אשה ועובר על הדין, אלא על אדם שלא נשא כפי הדין, כגון שעדיין לא מצא את זיווגו וכדו'. שאל לו לילך חשכים כל זמנו, אלא להיות מאושר בחלקו עתה, ולהמשיך לחפש את זיווגו.