מבט הפנימי מבט של הויה [#12663]

י"ג סיון התשפ"א

שאלה:

המשך שאלה 12540

תודה רבה לרב שהשקיע ופרט לי בתשובה האחרונה קיבלתי בהירות גודלה מאוד ממנה!

אחרי הסדר שהרב עשה לי אשמח לחידוד בכמה נקודות קטנות
1. הרב אמר לי שתפיסת ה3 וה7 גבוהה מתפיסת ה10 אך הרב כתב לי בתשובה האחרונה שמצד המבט הפנימי מבט של הויה כל גילוי הבריאה הם גילויים של הויה ומבט תחתון זה גילוי הויה רק בשורש ולמטה גילוי ענפים, על פניו זה נראה לי כמו סתירה, הרב יכול לעשות לי סדר בנקודה זו?
2. הרב כתב לי שגילוי של י”ג זה הצטרפות עליון לתחתון כלומר הארה רחבה יותר בתחתון, בעוד ב3 ו7 זה עליית תחתון לעליון וגילוי עולם ביחס לעצמו זה תפיסת 10, הרב יכול להסביר לי בהקשר הזה מה הכוונה של גילוי הי”ג מה שונה הארה יותר רחבה בתחתון מאשר תפיסת ה10, אני מניח שבי”ג לא נרגש שיש הוית עליון ותחתון אלא הם מתחאחדים אז מה ההבדל בין 13 ל10, אשמח ממש לפירוט פה כמה שניתן ואם הרב יוכל לתת לי דוגמא דומה לסגנון שכתב לי שדוד המלך הוא לבוש למלכות ה’ וזה שילוב של הוית עליון ותחתון ב3 ו7 זה ממש יועיל
3. ראיתי שהיה דילוג ולא קיבלתי תשובה לסעיף הזה אז אשאל שוב:
אני חשבתי עד עכשיו שעצם זה לא המוחין אלא זה עצם הנפש שכך אני מכיר את הנפש לאחר שלילת כל ההתראויות, אבל מדברי הרב אני מבין שכשמדברים בספרים על עצם הנפש מדובר על עצם המוחין, האם הבנתי נכון? או שאם אני שולל חושים אז אני מכיר את המוחין ואם אני שולל את כל כוחות הנפש אני מגיע לעצם הנפש?
4. הרב כתב לי “ויתר על כן יש עצימת עין השכל העליון והתכללותו במקורו” האם המקור שלו הוא עצם הנפש ואם לא מה מקורו?
5. אם אני מבין נכון שתפיסת ה3 ו7 גבוהה מה10 אז הסדר כדי שאדם יעלה לעולם העליון הוא להתחיל מגילוי הוייתו ואז למעלה מטעם ודעת (כי אין מוחין) הוא מגלה במידות שלו את הוית העליון, האם אני צודק?
6. אני יכול להבין שאין מוחין וכל המידות פועלות למעלה מטעם ודעת אבל איך יכול להיות בתפיסת ה3 וה7 שאין רצון ויש התכללות של הויה אמונה תענוג בחסד או בדעת, הרי הרצון הוא זה שמריץ את המידות איך אדם פועל ונע בלי רצון? אשמח שתשובת הרב פה יותר תכוון לשפה של נפש איך הנפש מתראה ונעה בצורה כזו
7. בתפיסת גילוי ההויה בכללות יש הסתר וגילוי, הסתר בעבירות וגילוי במצוות, אבל מצד שני אני שומע את הרב אומר שמצוות הם גילוי ועבירות הם דימיון שהם גם סוג של גילוי של ההויה אז מה נכון? הבנתי היא והרב ידייק אותי שמדובר ב2 עולמות, בעולם אחד העבירה היא הסתר ובעולם אחר גילוי העבירה נתפס כדימיון, ואם כך מה עליון/פנימי יותר דימיון של הויה או הסתר?
8. ראיתי בכמה מקומות שהרב מדבר על הבלתי מושג העצמי, האם הנקודה הבלתי מושגת בעצם היא הויה או עצמות? הבנתי עד כה שמדובר על עצמות כי אני שולל את ההשגה אבל אשמח לראות שכוונתי נכון

תודה המון על ההשקעה!

תשובה:

א. בתוך אותו עולם כולו הויה. וזהו שלמותו בערך לעצמו, גילוי הויה שלם. אולם בערך לעולם העליון, דייקא הפיכתו מהויה ללבוש זהו שלמותו.

ב. עשר, גילוי העולם עצמו. י”ג זהו גילוי של “שורש” העולם התחתון בעליון. ובלשון קבלה, גילוי כיצד צורת האדם של התחתון, בן, שורשו “ברגלי” העליון באב והאם, בבחינת ברא כרעא דאבוה, ועובר ירך אמו. צירוף רגלי העליון לקומת צורת אדם של תחתון.

ג. עצם הוא לשון עצימת עיניים, או למעלה מכך עצימת המחשבה, שהוא שורש החושים, ראיה, שמיעה, ריח, דיבור. אולם עצם הוא לא ההויה. הויה למעלה מעצם. ובדקות, מוחין, למעלה מכך עצם, אין, עצימת המוחין, ולמעלה מכך היש האמיתי – הויה.

ד. מקורו “הוית” הנפש, עצם למטה מהויה. הוא ממוצע בין תחתון לעליון, בין מוחין להויה. עצימת התחתון.

ה. הסדר, עשר, אח”כ י”ג, צירוף עליון לתחתון, צירוף שורש התחתון בעליון. ואח”כ גילוי ג-ז.

ו. רצון, רצ-ון, הקטנת הרץ, ו-ן בלשון הקודש הקטנה. כאשר נגלה ג’ עליונים והתחתון לבוש, זה תנועה שלמה ולא תנועה מוקטנת, וזהו סוד הידיעה שלמעלה מן הבחירה. הבחירה – רצון. הידיעה – תנועה עצמית מהירה.

ז. יש מבט של “הסתרה”, ז’ שמות שיש ליצה”ר, כמ”ש בסוכה (נב, ע”א). וזהו כנגד מדרגת ז’ תחתונות, ומדרגה שמינית שנקרא “דמיון”, כמ”ש ר’ נחמן מברסלב. ויש מהלך שהוא היפך הויה, ומצד כך זהו “העדר”, כמ”ש המהר”ל פעמים רבות, שלכך נקרא גיהנם צלמות, צל-מות, העדר.

ח. האי השגה זהו עצם, עצימה, שלילת השגה, אולם מהו הלא מושג, זהו ההויה.