עין הרע [#12805]

י"ג סיון התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב, המשך 9561
א.לפי מה שאני מבין דבריו של הנפש החיים מועיל שלא יבוא אך אדם שכבר יש עליו וניזוק, זה לא מסיר זאת ממנו נכון?
(ואז כולם צריכים להסיר שהרי הרב אמר שעל כולם יש)

ב. אני אחר הרבה מאוד זמן של פשפוש ומשום כל מיני סיבות ומקומות שאני נמצא בהם והמצב שהגתי אליו היום מצב מסוים אני חושב שניזוקתי מעין הרע באופן רב, אני לא מכיר סגולות אולי ראיתי אחד והוא דיבר על להגן לא על להסיר,האם הרב יוכל לתת לי סגולה בדוקה להסיר עין הרע בשלימות או מישהו שאפשר ללכת אליו שמוציא זה חשוב לי מאוד (אם זה סודי אז שלא יתפרסם השאלה האלא רק במייל)

ג. בש”ס מאוד מזהירים על זה וכן שמסופר בגמרא על מקום מסויים שכמעט כולם מתו מעין הרע, ודבריו של הנפש החיים מאוד פשוטים, פשוט להאמין שאין עוד מלבדו וכו ,אז ראשית מה כל כך יש לחשוש שעל זה כל כל מזהירים וכן איך הגיע מצב שרוב האנשים מתו מעין הרע הרי מדובר באנשים מאמינים אנשים שיודעים הקב”ה הוא אדון הכל בעל הכוחות כולם וכו אז כיד הגיעו למצב זה?

תודה רבה

תשובה:

א. גם אחר שחל עין הרע אפשר להסירו ע”י אמונת אומן במח ולב, שאין עוד מלבדו.

ב. אין צורך לסגולה נוספת, יש להתחזק להפנים ידיעה זו בחוש גמור, שהלב יחוש ממש שכל מה שקורה הוא רק ממנו ית”ש ואין בלתו.

ג. בשכל זה פשוט, להפנים זאת בלב זו עבודה נכבדה כל ימי חיי האדם, ומעט מאוד זוכים לכך.