אדמיין את המילים כשאני אומר אותן [#12664]

י"ד סיון התשפ"א

שאלה:

שלום לרב שליט"א ותודה רבה על כל השיעורים והספרים.
שכשאני באמצע תפילת העמידה, ואני מוצא את הכוונה שלי לא חזק, אם אני עוצם את עיניי ואדמיין את המילים במחשבה שלי כשאני אומר אותן, זה עוזר לי להתמקד בהרבה יותר. זה עוזר לי להתמקד במשמעות המילים, וגורם לי להרגיש מחובר למה שאני אומר.
1. האם מותר לעשות זאת?
2. האם הספרים מדברים על זה? אם כן, האם הרב שליט"א יכול לכתוב כמה מילים על העבודה הזו?
3. האם זה נכון לעשות?
תודה להרב שליט"א, ויהי כל היהודים שותפים לבשורות טובות בלבד.

תשובה:

א. כן.

ב. כן. ציור האותיות שורשו בציור שם הוי"ה לנגד עיניו. העלאת הדיבור מפה לעיניים, בבחינת "רואים את הקולות" שהיה במתן תורה.

ג. מצוין! אולם לפי כחך ולאזן עם רוגע ופשיטות.