אמונה [#12814]

י"ז סיון התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול מספר שאלות
1. אם הרב יוכל לפרט מה היה חטא העגל, מדוע אם הערב רב החטיאו ואלו מישראל שנמשכו אחר טעותם נהרגו ע"י שבט לוי, מדוע החטא ממשיך לכל הדורות ומדוע נגזר על כל ישראל מיתה שוב? דבר נוסף מדוע בחרו דוקא שור במרכבה ולא אריה שהוא חסד?
2. האם תפילה היא הכרחית להורדת שפע על האדם, לדוגמה אם לאה אמנו לא היתה מתפללת ובוכה לא ליפול בחלקו של עשיו האם היתה נופלת בחלקו, אם חנה אמא של שמואל לא היתה מתפללת מעומק הלב על שמואל היא היתה נשארת עקרה?
3. כיוון שהרע בעולם אנשים שפועלים רע הכל הוא מאת הקב"ה ואין רשות נפרדת ממנו איך צריך להתייחס אליהם כאשר מדברים עליהם בלי שזה יהיה כהתייחסות אליהם כרשות נפרדת, לדוגמה- אם אומר על המן או עמלק או כל רשע אחר ימחה שמם, או שהקב"ה יכרית את כל כוחות הרע בעולם האם אין כן נתינת רשות אחרת להם. איך לדבר עליהם בצורה נכונה כשמדברים עם מבוגרים ובעיקר עם ילדים
4. מה ההבדל בין יהודה ויוסף מבחינת תפקידם הרוחני? וכן ההבדל בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף? יש מקור שאומר האחים התנגדו ליוסף כי הוא הבליט את העיסוק בעולם הזה ואילו יהודה עסק רק בקודש ומצד שני יש מקור שאומר שדוקא יוסף עוסק בקודש ולכן היה נזיר ואילו יהודה וממנו דוד עוסקים בהעלאת העולם הזה.
5. האם כאשר אישה מתחתנת יש שינוי בנפש שלה, כלומר האם נלקחת הנפש שהייתה נפרדת והיא מקבלת נפש אחרת?
6.מה הסיבה שנאמר שמשיח בן יוסף אמור לההרג? מה ימנע את זה? האם כתיבת האדרא ע"י רשב"י מונעת את זה?
תודה רבה, יישר כח

תשובה:

כיוון שהשאלות עוסקות בנושאים רבים שורשיים ורחבים ביותר, אשתדל לענות בקצרה.

א. עגל, מלשון "עיגול", והוא השגחה "כללית" שווה בכולם, היפך השגחה פרטית כל אחד לפי מדרגתו. והוא היפוך דעת, הכרעה בין צדדים שונים והכרעה פרטית בכל ענין.

ערב רב בגימט' דעת, כמ"ש האריז"ל, והיינו נפילת הדעת, נפילה מהכרעה להשגחה כללית. ועל ידי זה נופלים לכלל המין שנקנס עליו מיתה. שור מלשון חומר, בנות צעדה עלי שור. צורת חומה סביב, השגחה ושמירה כללית שווה על כל בני המדינה.

ב. כן, או לחילופין בטחון! כל זה מצד מבט של בחירה!

ג. לא, כי זה רצונו של הקב"ה שימחו ויתכלו, מחה אמחה את זכר עמלק. להכיר שכולם שלוחים של הקב"ה להביא אותנו לשלמות.

ד. יוסף, קיבוץ כל חלקי הבריאה. יהודה, גילוי שבשורש הכל אחד בעצם!

בשורש יהודה מופשט יותר, בעולם המעשה יהודה מעורב יותר בחומר.

ה. לא, נעשה "חיבור" בין נפשה לנפש בעלה.

ו. סיבה שורשית, תיקון חטאו של יוסף, ובמקביל לכך מתו עשרה הרוגי מלכות.

עיקר התיקון, חיבור משיח בן יוסף עם משיח בן דוד, אחדות המשיחים.